First Song Debut in 2021 – Vĩnh An & Vĩnh Ái

Vĩnh An và Vĩnh Ái sẽ cho ra mắt ca khúc đầu tiên vào năm 2021 
Sáng tác: Vĩnh An & Vĩnh Ái
Lời: Nhóm GKpiano.net
Song ca: Vĩnh An và Vĩnh Ái
Hoà Âm phối khí: Vĩnh An và Vĩnh Ái

Mời quí vị đăng ký kênh Youtube.com/c/GKpiano để theo dõi. Thank you.

Vinh An and Vinh Ai will debut the first song of theirs in 2021.
Authors: Vinh An and Vinh Ai
Lyric: GKpiano.net team
Singers: Vinh An and Vinh Ai
Composition: Vinh An and Vinh Ai

Please subscribe on Youtube.com/c/GKpiano to follow up. Thank you.

vinhanvinhai

>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<